Här visar vi de resultat vi uppnått i Elbilslandet Syd

Så här ser de övergripande målen ut:

Övergripande mål: Andelen transporter som utförs med elfordon eller andra fordon som drivs med fossilfria drivmedel har ökat och andelen fossildrivna fordon har minskat, vilket innebär en minskning av koldioxidutsläppen från transportsektorn i Skåne och Blekinge.

Projektmål: Vid projektets slut har det skånska och blekingska näringslivet, i synnerhet transportbranschen och företag med egen bilflotta, kommit ett steg längre i sin medverkan att arbeta för en omställning till koldioxidfria transporter i de två länen.

 

 

 

Senast uppdaterad: