Resultat Delprojekt B: Utbyggnad av laddinfrastruktur för normalladdning

Delmål

Baserad på de deltagande fastigheternas kunders behov har nya laddplatser vid flerfamiljsbostadshus och kommersiella fastigheter upprättats eller initierats.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hur har delprojektet arbetat för att uppnå målet?

Stöd till fastighetsbranschen

För att etablera kontakt med fastighetsbolag: Telefonsamtal, Nätverksträffar, Seminarieturné, Seminarier och Webbinarier
För att förstå fastighetsbolagens behov: telefonintervjuer med fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och förvaltare
Åtgärdspaket för fastighetsbranschen: Allmänt Stödpaket (sju informationsblad) och Anpassat Stödpaket (skräddarsydda marknadsundersökningar), Coachning från både medarbetare i projektet och opartisk konsult, Webbinarier och Slutlägesanalys

Processtöd till kommuner

Behovsanalys: kartläggning av frågor rörande laddinfrastruktur och politiska ambitioner och beslut, enkätsvar från 30 skånska kommuner
Genomförande av processtöd: Kommunträffar, Webbinarier, Workshoppar, Informationsmaterial (Affärsmodeller och Betallösningar), Djupintervjuer

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Verktyg och stöd

https://elbilslandetsyd.se/laddinfrastruktur/

Fastighetsägare
Möt företag som fixat laddplatser
Checklista för fastighetsägare
FAQ från fastighetsägare
Tre webbinarier om att fixa laddplats
Stödpaket för fastighetsägare
Enkäter
Elbilsladdning kontra el- och kapacitetsbrist?
Hur fixar man en laddplats?
Webbinarium för Fastighetsägarna Syd
Seminarieturné

Kommuner
Stödpaket: Affärsmodeller och betallösningar för kommuner
Webbinarier som visar hur andra kommuner gjort
Att bygga tillgängliga laddplatser
Gratis kartverktyg för laddinfrastruktur
Webbinarium med forskaren Magnus Hennlock

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Senast uppdaterad: