Stöd i omställningen till fossilfria fordonsflottor

Genom att delta i projektet Elbilslandet Syd kan ditt företag minska utsläppen från era transporter och på så vis få en skjuts i ert klimatarbete. Deltagandet i projektet är helt kostnadsfritt och vi har dessutom koll på att lösningen är ekonomiskt hållbar för er.


Vårt erbjudande 

Energideklaration
Deltagande företag får en energideklaration som visar kostnader och utsläpp i den befintliga fordonsflottan och får förslag på hur en fossilfri omställning kan nås på ett kostnadseffektivt sätt. En handlingsplan anpassad efter era förutsättningar kommer tas fram och följas upp med en eller två företagsbesök fram till 2020.

Testa el- och biogasfordon
Erbjudandet innefattar även möjligheten att låna och testa el- eller biogasfordon i eran verksamhet. Detta är helt kostnadsfritt och gäller under en begränsad tid under projekttiden.

Forum för dialog
Under projekttiden kommer vi bjuda in deltagande företag till träffar för erfarenhetsutbyte och djupdykning i relevanta ämnen. På träffarna kommer ni även ha möjlighet att komma i kontakt med bilhandlare och andra företag som kan hjälpa er att ställa om er fordonsflotta.

Företagsbesök
Vi kommer att besöka ditt företag i början av projektet för att titta på era förutsättningar för en omställning och för att gemensamt ta fram en handlingsplan som passar er. Fram till mitten av 2020 kommer vi följa upp er omställning med ytterligare ett eller två företagsbesök.

Låter detta intressant?
Anmäl intresse hjälper vi er att undersöka just era möjligheter att ställa om till en fossilfri fordonsflotta!

Del 2: Laddinfrastruktur

Äger eller förvaltar ni en fastighet där det kan finnas behov av att ladda elbilar? Vi har verktyg för att tillsammans undersöka möjligheter för en utbyggnad av laddplatser vid flerfamiljsbostäder och vid kommersiella fastigheter.

Läs mer

Del 3: Elbilstaxi

Ökad efterfrågan av elbilstaxi gör i förlängningen att taxibolagen i Skåne och Blekinge skaffar fler elbilar, vilket i sin tur kan leda till att fler laddstolpar sätts upp. Genom en enkel knapptryckning kan ditt företag eller bostadsrätt ansluta er till Nollzon, ett system som smidigt och kostnadsfritt prioriterar elbilstaxi för kunder. Det tar bara 20 sekunder att registrera ditt företag på nollzon.se.

Läs mer

Affärs- och innovationsutveckling

Fler innovationer behövs för att öka takten på omställning till fossilfria transporter. Är ni generellt intresserade av att utveckla gröna affärer kopplade till transporter, eller kanske mer specifikt intresse av att utveckla nya lösningar.

Läs mer

Senast uppdaterad: