Stöd i omställningen till fossilfria fordonsflottor

Genom att delta i projektet Elbilslandet Syd kan ditt företag minska utsläppen från era transporter och på så vis få en skjuts i ert klimatarbete. Deltagandet i projektet är helt kostnadsfritt och vi har dessutom koll på att lösningen är ekonomiskt hållbar för er.

Vårt erbjudande under 2021

 • Testa el- och biogasfordon
  Företag kan låna el- och gasbilar till sin verksamhet för att testa hur de fungerar och för att låta personalen prova på – det kan vara bra för att överkomma olika typer av farhågor eller osäkerhet hos medarbetare. Det går att låna 1 eller flertal bilar under 1–2 veckor och låta olika personer provköra. Man kan även låna i omgångar – upplägget diskuteras med vår ansvarige för testflottan. Erbjudandet gäller personbilar och lätta lastbilar.
 • Webbinarier och workshops
  Vi genomför en rad webbinarier och workshops med aktuellt innehåll kring fossilfria fordon, ekonomiska kalkyler, elbilsladdning, aktuella styrmedel och stöd. Alla aktiviteter annonseras här.
 • Kalkylverktyg för företagets bilar
  Projektgruppen har tagit fram ett kalkylverktyg för att du enkelt ska kunna räkna fram en totalkostnad/mil för företagets bilar. Du kan också jämföra olika bilmodeller med varandra och snabbt få fram vilka bilar som passar just ditt företag. Vidare får du även reda på hur mycket koldioxid de olika modellerna släpper ut. Läs mer om kalkylverktyget här.
 • Företagsnätverk
  Ta del i företagsnätverket och få inspiration och möjlighet till diskussion.
 • Bollplank
  Projektgruppen kan vara ett bollplank för er att diskutera frågor kopplat till er fordonsflotta och möjligheter med omställningen till fossilfritt.

Under föregående projektperiod (2018–2020) genomförde vi även ”Energideklarationer” åt deltagande företag och besökte företagen för uppstart och rådgivande samtal. Läs mer om Energideklarationer här.

Del 2: Laddinfrastruktur

Äger eller förvaltar ni en fastighet där det kan finnas behov av att ladda elbilar? Vi har verktyg för att tillsammans undersöka möjligheter för en utbyggnad av laddplatser vid flerfamiljsbostäder och vid kommersiella fastigheter.

Läs mer

Del 3: Elbilstaxi

Ökad efterfrågan av elbilstaxi gör i förlängningen att taxibolagen i Skåne och Blekinge skaffar fler elbilar, vilket i sin tur kan leda till att fler laddstolpar sätts upp. Genom en enkel knapptryckning kan ditt företag eller bostadsrätt ansluta er till Nollzon, ett system som smidigt och kostnadsfritt prioriterar elbilstaxi för kunder. Det tar bara 20 sekunder att registrera ditt företag på nollzon.se.

Läs mer

Del 4: Affärs- och innovationsutveckling

Fler innovationer behövs för att öka takten på omställning till fossilfria transporter. Är ni generellt intresserade av att utveckla gröna affärer kopplade till transporter, eller kanske mer specifikt intresse av att utveckla nya lösningar.

Läs mer

Senast uppdaterad: