Om Elbilslandet Syd

Att minska transporters negativa påverkan på klimatet och miljön är en av det svenska miljöarbetets största utmaningar. Därför vill vi i Elbilslandet Syd stödja Skåne och Blekinges arbete med att ställa om till fossilfria transporter.

Elbilslandet Syd är ett treårigt ERUF-finansierat projekt som drivs av Region Skåne mellan år 2018-2020. Samverkanspartners och medfinansiärer i projektet är Länsstyrelsen i Skåne, Region Blekinge, Malmö stad, Kommunförbundet Skåne, Miljöfordon Sverige och Sustainable Innovation. Tillsammans ska vi genomföra aktiviteter som påskyndar omställningen till fossilfria transportalternativ i Skåne och Blekinge.

Projektet består av fyra delprojekt med kostnadsfria erbjudanden:

Stöd i omställningen till fossilfria fordonsflottor
Det första delprojektet består av olika typer av kunskapshöjande informationsinsatser för att hjälpa företagen i sin omställning till en fossilfri fordonsflotta. För de deltagande företagen genomförs en energideklaration som visar kostnader och utsläpp i den befintliga fordonsflottan och de får förslag på hur en fossilfri omställning kan nås på ett kostnadseffektivt sätt. Erbjudandet innefattar även råd och stöd och möjligheter att testa el- och biogasfordon i verksamheten.

Stödja utbyggnaden av laddinfrastruktur för normalladdning
För att öka användningen av elbilar behöver infrastrukturen för normalladdning byggas ut. Äger eller förvaltar ni en fastighet där det kan finnas behov av att ladda elbilar? Tillsammans undersöker vi möjligheterna för en utbyggnad av laddplatser vid flerfamiljsbostäder och vid kommersiella fastigheter.

Öka möjligheten att välja elbilstaxi i Skåne och Blekinge
Genom en enkel knapptryckning kan ditt företag ansluta sig till Nollzon, ett system som smidigt och kostnadsfritt prioriterar elbilstaxi för kunder. Ökad efterfrågan av elbilstaxi gör i förlängningen att taxibolagen i Skåne och Blekinge skaffar fler elbilar. Det tar bara 20 sekunder att registrera ditt företag på nollzon.se.

Driva affärs- och innovationsutveckling inom fossilfria transporter
Idéer, behov och erfarenheter som kommer fram inom projektet ska tas tillvara och bli till drivkrafter för fler gröna affärer, gröna företag och på sikt generera fler arbetstillfällen i Skåne och Blekinge. Detta kommer ske genom etablering av nätverk för företag som är nyfikna på grön affärsnytta.

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jonas Brantefors