Nyheter

Presentationer och rapport från nätverksträff

I samband med Elbilslandet Syds halvtidskonferens anordnade vi även andra nätverksträffen för företag som deltar i delprojekt A – omställning till en fossilfri fordonsflotta. Nu finns en rapport och presentationerna tillgängliga.

Kommunträff med Elbilslandet Syd

Välkommen till en heldag den 20 november full med inspiration, information och möjligheter till erfarenhetsutbyte kring hur kommuner kan arbeta med utvecklingen av laddinfrastruktur och elfordon. Dagen består av ett förmiddags- och ett eftermiddagspass.

Halvtidsresultat från energideklarationerna

Inom Elbilslandet Syds nätverk för omställning till fossilfria fordonsflottor genomförs en energideklaration. Sammanställningen ger våra deltagande företag en bild av kostnader och utsläpp i den befintliga fordonsflottan och de får dessutom förslag på hur en fossilfri omställning kan nås på ett kostnadseffektivt sätt. Till och med juni 2019 har 24 företag fått energideklarationer och nedan presenteras en sammanställning av resultatet.

Möt företagen i Elbilslandet Syd

Företagsnätverket är det som gör Elbilslandet Syd. Alla har kommit olika långt och har olika utmaningar i sin omställning till en fossiloberoende fordonsflotta. Gemensamt är en vilja att ställa om och att göra bättre val. Vi har besökt några av de företag som är med i Elbilslandet Syd för att höra om deras syn på omställningens möjligheter och utmaningar.

Elbilslandet Syd – Halvtidskonferens

Att välja en ren bil är inte bara bra för miljön och klimatet, det kan också vara bra för företagets ekonomi. Hur vinner företag i Skåne och Blekinge på el- och gasbilar? Vad har vi tillsammans åstadkommit i Elbilslandet Syd så här långt? Och vad har vi kvar?
Välkommen på en halvdagkonferens inom Elbilslandet Syd om marknadspotential, möjligheter och goda exempel. Kunskap och inspiration för dig som VD, inköpare, fordons- eller hållbarhetsansvarig och affärsutvecklare såväl som leverantörer av fordon eller laddinfrastruktur.

Fixa laddplats – genomförda seminarier

Under våren 2019 genomfördes sex seminarier om att fixa laddplats inom Elbilslandet Syd. Vi besökte tre städer i Skåne och höll ett seminarie för fastihetsägare och ett för bostadsrättsföreningar på varje plats. Här hittar du kontaktuppgifter till de utställare som medverkat på träffarna, samt de presentationer som visats.