Nyheter

Äger eller förvaltar ni en fastighet i Skåne där det kan finnas behov av att ladda elbilar?

Elbilslandet Syd erbjuder anpassat stöd utifrån era specifika förutsättningar för att underlätta och guida er, samt ge er underlag som möjliggör en strategisk utbyggnad av elbilsladdning i anslutning till era fastigheter. Tillsammans undersöker vi möjligheterna för en utbyggnad av laddplatser vid t.ex. flerfamiljsbostäder eller vid kommersiella fastigheter.

Publicerad: 13 december, 2019

Läs mer

Presentationer och rapport från nätverksträff

I samband med Elbilslandet Syds halvtidskonferens anordnade vi även andra nätverksträffen för företag som deltar i delprojekt A – omställning till en fossilfri fordonsflotta. Nu finns en rapport och presentationerna tillgängliga.

Kommunträff med Elbilslandet Syd

Välkommen till en heldag den 20 november full med inspiration, information och möjligheter till erfarenhetsutbyte kring hur kommuner kan arbeta med utvecklingen av laddinfrastruktur och elfordon. Dagen består av ett förmiddags- och ett eftermiddagspass.

Halvtidsresultat från energideklarationerna

Inom Elbilslandet Syds nätverk för omställning till fossilfria fordonsflottor genomförs en energideklaration. Sammanställningen ger våra deltagande företag en bild av kostnader och utsläpp i den befintliga fordonsflottan och de får dessutom förslag på hur en fossilfri omställning kan nås på ett kostnadseffektivt sätt. Till och med juni 2019 har 24 företag fått energideklarationer och nedan presenteras en sammanställning av resultatet.

Möt företagen i Elbilslandet Syd

Företagsnätverket är det som gör Elbilslandet Syd. Alla har kommit olika långt och har olika utmaningar i sin omställning till en fossiloberoende fordonsflotta. Gemensamt är en vilja att ställa om och att göra bättre val. Vi har besökt några av de företag som är med i Elbilslandet Syd för att höra om deras syn på omställningens möjligheter och utmaningar.