Nyheter

Smarta bilar och smarta nät: Studieresa 25/10

Välkommen på en studieresa med projekten E-West och Elbilslandet Syd! Vi åker till Frederiksberg i Köpenhamn för att titta på kommunens spännande lösning av laddinfrastruktur - där elbilarna fungerar som energikällor och kan bidra till att balansera elnätet. Dagen bjuder också på inspiration, kunskap och möjligheter till erfarenhetsutbyten kring hur svenska kommuner kan arbeta med utvecklingen av laddinfrastruktur och elfordon.

Mobility Challenge 2018

Idag bor och jobbar det 20 000 personer i Västra hamnen, en stadsdel som fortfarande har 15- 20 år kvar innan det förväntas stå helt färdigbyggt. Hur transporter till och från Västra hamnen kan ske på ett  hållbart sätt är något vi redan nu måste fundera över.

Så fixar du en laddplats!

Att få en laddplats installerad i din bostadsrättsförening behöver inte vara så svårt. Fixaladdplats.se ger dig alla tips och råd du behöver för att komma igång!

Publicerad: 17 september, 2018Sidansvarig: Isabella Nilsson

Läs mer

Allt fler ansluter sig till Elbilslandet Syd

Under försommaren har allt fler företag anslutit sig till Elbilslandet Syds första delprojekt och därmed valt att verka för en grön omställning av sina transporter. Den allra första avsiktsförklaringen skrevs under av BAGA Water Technology i Karlskrona

Bonus malus-system infört

Den 1 juli trädde det nya bonus malus-systemet för nya bilar i kraft. Systemet innebär en höjd bonus för elbilar och laddhybrider, samt en högre fordonsskatt på bensin- och diseldrivna fordon som registrerats efter 1 juli 2018. Syftet med det nya systemet är att premiera fordon med låga utsläpp.

Publicerad: 1 juli, 2018Sidansvarig: Isabella Nilsson

Läs mer