Nyheter

Första företaget i Skåne provkör

Som en del av Elbilslandet Syds första delprojekt erbjuds företag i Skåne och Blekinge stöttning och guidning i deras resa mot en fossilfri fordonsflotta. En del av erbjudandet består av att deltagande företag kostnadsfritt får testa el- eller biogasfordon i sin verksamhet. Först ut i Skåne att provköra var Teleservice.

Publicerad: 7 november, 2018Sidansvarig: Isabella Nilsson

Läs mer

Elfordon och laddinfrastruktur – vad gör kommunerna?

Den 25 oktober arrangerade projekten Elbilslandet Syd och E-West en studieresa till Köpenhamn på temat Smarta bilar och smarta nät. Hur arbetar svenska kommuner med omställningen till elfordon och utvecklingen av laddinfrastruktur och vad kan vi lära oss av vår granne i väst? Det var några av punkterna som diskuterades under dagen.

Nätbalans med hjälp av elbilar

Den 25 oktober bjuder E-West och Elbilslandet Syd in till studieresa på temat Smarta bilar och smarta nät. Vi kommer bland annat att besöka Frederiksbergs Forsyning, som i samarbete med Nuvve, Enel och Nissan skapat en lösning för vehicle-to-grid laddning för verksamhetens elfordon.

Publicerad: 10 oktober, 2018Sidansvarig: Isabella Nilsson

Läs mer

Smarta bilar och smarta nät: Studieresa 25/10

Välkommen på en studieresa med projekten E-West och Elbilslandet Syd! Vi åker till Frederiksberg i Köpenhamn för att titta på kommunens spännande lösning av laddinfrastruktur - där elbilarna fungerar som energikällor och kan bidra till att balansera elnätet. Dagen bjuder också på inspiration, kunskap och möjligheter till erfarenhetsutbyten kring hur svenska kommuner kan arbeta med utvecklingen av laddinfrastruktur och elfordon.

Mobility Challenge 2018

Idag bor och jobbar det 20 000 personer i Västra hamnen, en stadsdel som fortfarande har 15- 20 år kvar innan det förväntas stå helt färdigbyggt. Hur transporter till och från Västra hamnen kan ske på ett  hållbart sätt är något vi redan nu måste fundera över.

Så fixar du en laddplats!

Att få en laddplats installerad i din bostadsrättsförening behöver inte vara så svårt. Fixaladdplats.se ger dig alla tips och råd du behöver för att komma igång!

Publicerad: 17 september, 2018Sidansvarig: Isabella Nilsson

Läs mer

Allt fler ansluter sig till Elbilslandet Syd

Under försommaren har allt fler företag anslutit sig till Elbilslandet Syds första delprojekt och därmed valt att verka för en grön omställning av sina transporter. Den allra första avsiktsförklaringen skrevs under av BAGA Water Technology i Karlskrona

Bonus malus-system infört

Den 1 juli trädde det nya bonus malus-systemet för nya bilar i kraft. Systemet innebär en höjd bonus för elbilar och laddhybrider, samt en högre fordonsskatt på bensin- och diseldrivna fordon som registrerats efter 1 juli 2018. Syftet med det nya systemet är att premiera fordon med låga utsläpp.

Publicerad: 1 juli, 2018Sidansvarig: Isabella Nilsson

Läs mer