Guidning och tips när du ska bygga laddplatser

För att öka användningen av elbilar behöver infrastrukturen för elbilsladdning byggas ut. Nästan all laddning sker där bilen normalt parkerar under längre perioder. Tillgången till säker och smart elbilsladdning på parkeringsplatser vid bostäder och arbetsplatser är därför avgörande för omställningen till fossilfria transporter. Under åren 2018–2020 hjälpte vi i Elbilslandet Syd fastighetsbolag och kommuner i Skåne med processen att installera elbilsladdning.

125 laddplatser har etablerats de senaste tre åren tack vara projektet. Enligt utsläppsberäkningar från Naturvårdsverket och Energimyndigheten kommer dessa 125 laddpunkter bidra med en minskning av drygt 2 600 ton CO2ekv under sin livslängd. Dessa motsvarar utsläpp för cirka 395 varv runt jorden med en personbil driven på diesel.

På den här sidan har vi samlat dokument och tips som vi arbetade fram under projekttiden.

Del 1: Omställning av fordonsflottor

Genom att delta i projektet Elbilslandet Syd kan ditt företag minska utsläppen från era transporter och på så vis få en skjuts i ert klimatarbete. Deltagandet i projektet är helt kostnadsfritt och vi har dessutom koll på att lösningen är ekonomiskt hållbar för er.

Läs mer

Del 3: Elbilstaxi

Ökad efterfrågan av elbilstaxi gör i förlängningen att taxibolagen i Skåne och Blekinge skaffar fler elbilar, vilket i sin tur kan leda till att fler laddstolpar sätts upp. Genom en enkel knapptryckning kan ditt företag eller bostadsrätt ansluta er till Nollzon, ett system som smidigt och kostnadsfritt prioriterar elbilstaxi för kunder. Det tar bara 20 sekunder att registrera ditt företag på nollzon.se.

Läs mer

Del 4: Affärs- och Innovationsutveckling

Fler innovationer behövs för att öka takten på omställningen till fossilfria transporter. Är ni intresserade av att utveckla gröna affärer kopplade till transporter, eller kanske mer specifikt intresserade av att utveckla nya lösningar? Läs gärna vidare.

Läs mer

Senast uppdaterad: