Kontakta oss

Huvudprojektledare

Inga Andersson, Region Skåne
inga.andersson@skane.se
044-309 32 58

Projektledare
Delprojekt A: Omställning av företags fordonsflotta till fossilfria drivmedel

Skåne: Sabine Täuber, Skånes Kommuner
sabine.tauber@skaneskommuner.se
0728-85 49 13

Skåne: Gustaf Wiklund, Skånes Kommuner
gustaf.wiklund@skaneskommuner.se
0728-85 49 29

Blekinge: Jonas Lööf, Miljöfordon Sverige
jonas@miljofordonsverige.se
0706-55 07 71

Blekinge: Pernilla Hansson
pernilla@miljofordonsverige.se
0707-74 50 57

Projektledare
Delprojekt C: Ökad användning och efterfrågan på elbilstaxi

Gordon Strömfelt, Sustainable Innovation
gordon.stromfelt@sust.se
0761-72 99 50

Projektledare
Delprojekt D: Affärs- och innovationsutveckling för fossilfria transporter

Jonas Lööf, Miljöfordon Sverige
jonas@miljofordonsverige.se
0706-55 07 71

Delprojekt B: Utbyggnad av laddinfrastruktur för normalladdning
Projektet pågick 2018–2020

Sandra Johanne Selander, Länsstyrelsen Skåne
sandra.johanne.selander@lansstyrelsen.se
010-224 17 33

 

Ansvarig Testflottan

Kenny Nässert, Miljöfordon Sverige
kenny@miljofordonsverige.se
0735-12 90 80

Kommunikatör

Caroline Bjurman Holgersson, Region Skåne
caroline.holgersson@skane.se
0724-65 75 24

Senast uppdaterad: