Kontakta oss

Huvudprojektledare

Inga Andersson, Region Skåne
inga.andersson@skane.se
044-309 32 58

Projektledare

Delprojekt A: Omställning av företags fordonsflotta till fossilfria drivmedel
Sabine Täuber, Kommunförbundet Skåne
sabine.tauber@kfsk.se
0728-85 49 13

Jonas Lööf, Miljöfordon Sverige
jonas@miljofordonsverige.se
0706-55 07 71

Delprojekt B: Utbyggnad av laddinfrastruktur för normalladdning
Stina Larsen, Länsstyrelsen Skåne
stina.larsen@lansstyrelsen.se
0102-24 13 26

Sandra Johanne Selander, Länsstyrelsen Skåne
sandra.johanne.selander@lansstyrelsen.se
010-224 17 33

Delprojekt C: Ökad användning och efterfrågan på elbilstaxi
Gordon Strömfelt, Sustainable Innovation
gordon.stromfelt@sust.se
0761-72 99 50

Delprojekt D: Affärs- och innovationsutveckling för fossilfria transporter
Ursula Hass, Miljöfordon Sverige
ursula@miljofordonsverige.se
0708-60 06 11

Ansvarig Testflottan

Niclas Haakman, Miljöfordon Sverige
niclas@miljofordonsverige.se
 0735-12 90 80

 

Senast uppdaterad: