FAQ från fastighetsägare

Svar på fastighetsägares 15 vanligaste frågor om laddpunkter

Det finns många alternativ för en fastighetsägare som vill erbjuda elbilsladdning till sina hyresgäster eller som behöver laddning för sin egen verksamhet. Inom det EU-finansierade samverkansprojektet Elbilslandet Syd har ett flertal fastighetsägare fått stöd med processen att installera laddpunkter. En lärdom från projektet är att vissa frågor är vanligare än andra. I det här dokumentet har vi samlat dessa frågor och låtit en extern expert med mångårig erfarenhet inom området, Olle Johansson från Kvällsudden AB, besvara dem.

FAQ

Senast uppdaterad: