Öka möjligheten att välja elbilstaxi i Skåne och Blekinge

Genom en enkel knapptryckning kan ditt företag ansluta sig till Nollzon, ett system som smidigt och kostnadsfritt prioriterar elbilstaxi för kunder. Ökad efterfrågan av elbilstaxi gör i förlängningen att taxibolagen i Skåne och Blekinge skaffar fler elbilar. Det tar bara 20 sekunder att registrera ditt företag på nollzon.se.

Om initiativet Nollzon
Nollzon bygger på att vi kan öka efterfrågan på elbilar genom att många arbetsgivare antar Nollzons policy för taxi. Då kommer tusentals anställda, besökare och hotellgäster alltid att få elbilsprioritet när de beställer taxi. Detta sker helt automatiskt för varje resa. På så vis skapar man en efterfrågan som kan leda till att fler elbilar köps in hos taxibolagen och att fler snabbladdare sätts upp. Detta kommer också alla elbilsanvändare tillgodo, vilket även kan påverka privatpersoners val av bil.

Nollzon är en ideell förening grundad av Vattenfall, IBM, Gröna Bilister, ABB och Sustainable Innovation, som också är kansli för Nollzon. Nollzon finns sedan tidigare i Stockholm och Göteborg. Som ett av delprojekten inom Elbilslandet Syd vill vi etablera Nollzon i Skåne och Blekinge.

Del 1: Omställning av fordonsflottor

Genom att delta i projektet Elbilslandet Syd kan ditt företag minska utsläppen från era transporter och på så vis få en skjuts i ert klimatarbete. Deltagandet i projektet är helt kostnadsfritt och vi har dessutom koll på att lösningen är ekonomiskt hållbar för er.

Läs mer

Del 2: Laddinfrastruktur

Äger eller förvaltar ni en fastighet där det kan finnas behov av att ladda elbilar? Vi har verktyg för att tillsammans undersöka möjligheter för en utbyggnad av laddplatser vid flerfamiljsbostäder och vid kommersiella fastigheter.

Läs mer

Del 4: Affärs- och innovationsutveckling

Fler innovationer behövs för att öka takten på omställningen till fossilfria transporter. Är ni intresserade av att utveckla gröna affärer kopplade till transporter, eller kanske mer specifikt intresserade av att utveckla nya lösningar? Läs gärna vidare!

Läs mer

Senast uppdaterad: