Kategori: Nyhetsbrev

Oktobers nyhetsbrev till företagsnätverket

Hej! Här kommer Elbilslandet Syds tredje nyhetsbrev. I sedvanlig ordning kommenterar och informerar vi om aktuella frågor för fossiloberoende fordon och uppdaterar om vad som händer i Elbilslandet Syds nätverk. Har du frågor eller förslag

Nyhetsbrev till företagsnätverket

Hej! Nu har det blivit dags för den andra nyhetsuppdateringen inom Elbilslandet Syd. Några av er har kanske redan hunnit gå på semester samtidigt som andra har ett par veckor kvar på jobbet. Som i

Nyhetsbrev till företagsnätverket

Hej! Nu startar vi ett nytt och återkommande utskick till alla deltagande företag i Elbilslandet Syd. Vi kommer kommentera och informera om aktuella frågor för fossiloberoende fordon och uppdatera om vad som händer i Elbilslandet