Driva affärs- och innovationsutveckling inom fossilfria transporter

Det finns stora möjligheter och behov att driva nya gröna idéer, affärer och företag. Genom att medverka i Elbilslandet Syds fjärde delprojekt, Affärs- och innovationsutveckling, kan ditt företag eller organisation spela en aktiv roll i omställningen till fossilfria transporter. Ditt företag eller organisation kan vara antingen behovsställare, innovationsleverantör eller båda delarna. Genom vårt nätverk för Gröna affärer ska behov och innovationer mötas för att låta nya affärs- och produktområden ta plats.

Vårt erbjudande 

Hitta potentiella gröna affärsidéer
Deltagande företag och organisationer kommer att få möjlighet att matcha behov och lösningar. Behoven kommer från företag och organisationer som deltar i Elbilslandet Syds med målsättningen att ställa om sin fordonsflotta.

Utvecklande seminarier och workshops
Erbjudandet omfattar seminarier och workshops med fokus på gröna affärer som kan bidra till en snabbare omställning till fossilfria transporter. Här får ni möjlighet att ta del av ny och spännande kunskap på området. Genom att låta behov och innovationer mötas kan nya affärsmöjligheter utvecklas.

Medverka i interregionalt nätverk i Skåne och Blekinge
Elbilslandet Syd kommer att starta ett interregionalt nätverk för Gröna affärer. Genom att delta i nätverket och medverka på aktiviteter skapas goda möjligheter att identifiera nya affärs- och produktområden.

Låter detta intressant?
Anmäl intresse så berättar vi mer och hjälper er att anmäla er till Nätverket för Gröna affärer.

Del 1: Omställning av fordonsflottor

Genom att delta i projektet Elbilslandet Syd kan ditt företag minska utsläppen från era transporter och på så vis få en skjuts i ert klimatarbete. Deltagandet i projektet är helt kostnadsfritt och vi har dessutom koll på att lösningen är ekonomiskt hållba

Läs mer

Del 2: Laddinfrastruktur

Äger eller förvaltar ni en fastighet där det kan finnas behov av att ladda elbilar? Vi har verktyg för att tillsammans undersöka möjligheter för en utbyggnad av laddplatser vid flerfamiljsbostäder och vid kommersiella fastigheter.

Läs mer

Del 3: Elbilstaxi

Ökad efterfrågan av elbilstaxi gör i förlängningen att taxibolagen i Skåne och Blekinge skaffar fler elbilar, vilket i sin tur kan leda till att fler laddstolpar sätts upp. Genom en enkel knapptryckning kan ditt företag eller bostadsrätt ansluta er till Nollzon, ett system som smidigt och kostnadsfritt prioriterar elbilstaxi för kunder. Det tar bara 20 sekunder att registrera ditt företag på nollzon.se.

Läs mer

Senast uppdaterad: