Stor potential för Gröna Affärer i omställningen till fossiloberoende fordon och transporter

Inom Elbilslandet Syd har vi försökt att kartlägga potentialen för gröna affärer för fossiloberoende lätta transporter i Skåne och Blekinge. Detta har presenterats i en behovs- och potentialanalys med omvärldsbevakning. Andra versionen av denna rapport avser 2019 och vi kommer att göra en uppdatering i en tredje version under hösten 2021.

Marknaden för gröna affärer kopplat till omställningen till fossiloberoende lätta transporter är stor och dessutom är marknaden eller omställningen ännu i sin linda.

Genom att ligga i framkant med produkter och tjänster som löser omställningens behov finns förutsättningar för många nya och växande affärer och affärsområden samt företag med många arbetstillfällen.

Nationellt i Sverige så framkommer en potential på 300 miljarder kr per år fram till år 2030 inom området fördelat på fyra branscher: IT, Fordon & transporter, Infrastruktur & drivmedel samt Marknadsföring & finansiering. För Skåne och Blekinge är motsvarande potential 40 respektive 5 miljarder kr per år.

Läs rapporten om marknaden för Gröna affärer

Publicerad:

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.