Nr 4 och Nr 5 Nyhetsbrev till företagsnätverket

Vi upptäckte att två nyhetsbrev saknades på vår webbplats och publicerar dem därför i efterhand. Trevlig läsning!

Hej!

Här kommer Elbilslandet Syds sista nyhetsbrev för 2019. I sedvanlig ordning kommenterar och informerar vi om aktuella frågor för fossiloberoende fordon och uppdaterar om vad som händer i Elbilslandet Syds nätverk. Har du frågor eller förslag på ämnen till kommande nyhetsbrev får du gärna höra av dig.

Trevlig läsning samt God Jul & Gott Nytt År önskar,

Projektgruppen Elbilslandet Syd

Våra kontaktuppgifter och föregående nyhetsbrev hittar ni på projektets hemsida.

 

Omvärldsbevakning stöd, regler och nytt om bilar

Fler kan få klimatbonus till sin bil
Regeringen har ändrat förordningen om klimatbonus till bilar. Ändringarna innebär bland annat att även nytillverkade efterkonverterade biogasbilar och exempelvis elbilar där hyllor monterats i efterhand för att kunna användas av hantverkare kan få bonus, vilket inte varit möjligt tidigare. Läs mer här.

Biogasmarknadsutredningen klar
Mer biogas! För ett hållbart Sverige – det är titeln på biogasmarknadsutredningens betänkande som lämnades över till regeringen den 18 december. I utredningen ges förslag på att stödja utvecklingen av biogasmarknaden.
Huvudförslagen finns presenterade i en debattartikel i DN 20191218 som är skriven av utredaren Åsa Westlund. Läs artikeln här.
Hela utredningen går att läsa här.
Regeringen vill skärpa kriterierna för miljöbilar
Efter 1,5 år utan miljöbilsdefinition har nu regeringen lagt fram ett förslag som innebär att miljöbil = klimatbonusbil. Läs hela artikeln här.

Kartläggning av uttjänta batterier
IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort en kartläggning över vad som händer med batterier när de är uttjänta och vilka mängder som förväntas framöver. 2030 väntas runt 50 000 enheter nå slutet av sin livslängd. Läs mer här.

Nyheter kring elbilsbatterier
Många av er har ställt frågor kring utveckling av elbilsbatterier. Vi vill tipsa om en hemsida och nyhetsbrev ”omEV” som levererar löpande en mycket bra omvärldsbevakning. Den är delvis finansierad av energimyndigheten och kan därmed anses som oberoende.
I senaste nyhetsbrevet tas t ex upp batteripriserna. Dessa har enligt Bloomberg sjunkit med 87% sedan 2010. Produktionskapaciteten hos Northvolt rampas upp genom samarbete med både VW och BMW. I Kina har återvinningskrav offentliggjorts avseende elbilsbatterier på fordonstillverkare som säljer på kinesiska marknaden mm. Gå in här för att se nyheter och mycket mer och abonnera på nyhetsbrevet.

94 procent biogas i den svenska fordonsgasen
Andelen biogas i fordonsgasen fortsätter att öka. Statistik från SCB visar att andelen biogas i snitt ligger på 94,3 procent.
Här i regionen har främst Blekinge Bränslen och Eon tankstationer. Hos Blekinge Bränslen tankar du alltid 100 procent biogas och hos Eon kan du välja att tanka 100 procent biogas.

 Ny Sifo-undersökning: 9 av 10 vill tanka svenska förnybara drivmedel
Majoriteten (88 %) av svenska folket föredrar inhemskt producerade förnybara drivmedel om det kan erbjudas kostnadsneutralt. Det visar en ny Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av BioDriv Öst. Resultatet från undersökningen redovisades på BioDriv Tinget. En annan slutsats från undersökningen är att 7 av 10 vill att politiker gör det lättare att köra fossilfritt på landsbygden.

Klimatklivet 2020
Naturvårdsverket planerar tre ansökningsomgångar för Klimatklivet 2020. 10 februari-10 mars, 5-28 maj och 27 augusti-24 september. Det går bra att kontakta oss för stöd och hjälp i ansökningsprocessen.

Mer information om Klimatklivet finns på Naturvårdsverkets hemsida. 

Nytt från projektet Elbilslandet Syd

Stort intresse för våra onlineseminarier
28 november och 17 december genomförde vi onlineseminarier inom Elbilslandet Syd på temat WLTP och hur den nya fordonsbeskattningen slår igenom från 1 januari 2020.
Vi hoppas att alla är medvetna om förändringarna som slår igenom fullt efter årsskifte. I presentationen från online-seminariet kan ni läsa det viktigaste.
Intresset var stort och önskan framkom om fler korta och tidseffektiva onlineseminarier om aktuella frågor. Detta tar vi med oss och återkommer med teman och tider för seminarier under 2020.

Möt företagen i Elbilslandet Syd – goda exempel
Företagen är det som gör Elbilslandet Syd. Vi har nu 38 företag som medverkar i delprojekt A, flera fastighetsägare är på väg in i delprojekt B som handlar om laddinfrastruktur samt 21 företag hittills i delprojekt D och nätverket om gröna affärer för fossiloberoende lätta transporter.
Vi har besökt några av de företag som är med i Elbilslandet Syd för att höra om deras syn på omställningens möjligheter och utmaningar. Se filmerna här.

Potentialen för gröna affärer inom fossiloberoende fordon och transporter ökar
En uppdaterad bedömning gjord inom Elbilslandet Syd under december månad 2019 visar att potentialen för gröna affärer inom fossiloberoende fordon och transporter ökar.
För Sverige handlar det om minst 300 miljarder per år till år 2030. Motsvarande potential för Skåne och Blekinge är 40 respektive 5 miljarder.
Bedömningen är indelad i fyra områden: IT & system, Fordon & Transporter, Infrastruktur & Drivmedel samt Marknadsföring & Finansiering.
Vi presenterar vår nya rapport efter årsskiftet på elbilslandetsyd.se.

Äger eller förvaltar ni en fastighet i Skåne där det kan finnas behov av att ladda elbilar?
Elbilslandet Syd erbjuder anpassat stöd utifrån era specifika förutsättningar för att underlätta och guida er, samt ge er underlag som möjliggör en strategisk utbyggnad av elbilsladdning i anslutning till era fastigheter. Tillsammans undersöker vi möjligheterna för en utbyggnad av laddplatser vid t.ex. flerfamiljsbostäder eller vid kommersiella fastigheter. Läs mer här

Elbilslandet Syd förlängs med ett år – även 2021
12 december fick vi besked från Tillväxtverket att Elbilslandet Syd beviljas stöd om ytterligare ett år. Detta innebär att vi kan fortsätta att stötta alla medverkande företag och även fler nya företag under en längre tid.

 

Nyhetsbrev 5

Nyhetsbrev nr 5 kan du ta del av här:

Elbilslandet Syd – nyhetsbrev 5

Publicerad:

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.