Lägre kostnader och minskad klimatpåverkan om företag ställer om

Det går att ställa om till en helt fossiloberoende fordonsflotta och samtidigt spara pengar – det visar genomförda fordonsanalyser. Elbilslandet Syd har gjort nu 36 Energideklarationer och resultaten från tidigare undersökningar håller i sig.

Nu har 36 energideklarationer gjorts på deltagande företag i Elbilslandet Syd och glädjande nog håller trenden från i höstas i sig. Energideklarationerna visar att det går att ställa om till en helt fossiloberoende fordonsflotta och samtidigt spara pengar. När resultaten från de 1  668 fordonen analyserats visar de att det går att minska kostnaderna med drygt 10 Mkr (7,0 %) och samtidigt minska klimatpåverkan med hela 83,4 procent eller 7 200 ton koldioxid. 

Målsättningen i projektet Elbilslandet Syd är att stödja 40 företag att påbörja omställning av sin fordonsflotta till fossiloberoende fordon. Att genomföra energideklarationer är en metod som hjälper företagen att både titta på fordonsflottans nuvarande kostnader och på vilken miljöpåverkan fordonen har. En jämförande simulering görs sedan för att visa vad det skulle innebära att ställa om både personbilar och lätta lastbilar till 100 procent fossiloberoende. Att genomföra minst 35 energideklarationer har varit ett delmål i Elsbilslandet Syd. 

Möjligheterna att ställa om till fossiloberoende fordon är betydligt bättre än vad de flesta företagen tror från början. Denna ökade kunskap är viktig. Samtidigt kvarstår utmaningar som t ex att kunna beställa specifika märken/modeller utifrån de centrala/upphandlade avtal som finns. Andra utmaningar är tillgång till service på hemmaplan, tillgång till infrastruktur, tillfredsställande garanterade andrahandsvärden, leveranstider och timing för omsättning/utbyten av fordon. 

Att visa på de potentiella ekonomiska fördelarna är ett viktigt första steg på vägen där Elbilslandet Syd hjälper företagen att komma igång med omställningsarbetet på riktigt.  

 

Publicerad:

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.