Presentationer och rapport från nätverksträff

I samband med Elbilslandet Syds halvtidskonferens anordnade vi även andra nätverksträffen för företag som deltar i delprojekt A – omställning till en fossilfri fordonsflotta. Nu finns en rapport och presentationerna tillgängliga.

På förra träffen fokuserade vi på laddning och elfordon – denna gången hade vi med oss experter för HVO (Energifabriken) och Biogas (E.ON Biofor). Dessutom fick vi en genomgång av Jonas Lööf om den nya körcykeln WLTP och hur denna kommer att slå på fordonsskatten. Det blev tydlig att den nya körcykeln kommer att påverka kostnadssidan för framförallt tyngre dieselfordon rätt kraftigt.

Presentation Energifabriken

Presentation E.ON Biofor

Presentation Jonas Lööf

Vi har även uppdaterat listan med fossilfria fordon, den hittar du här.

Rapport från mötet

HVO100

Jonathan Michaelsen från företaget Ecobränsle berättade om HVO100 och möjligheterna för företag att tanka HVO100 publikt men även att installera en egen HVO tank. HVO100 är ett helt förnybart drivmedel med upp till 90 % lägre utsläpp av växthusgaser. Det kan blandas med vanlig diesel – bara att tanka och köra. Saknar du möjlighet att tanka HVO i din närhet? Varför inte sammansluta sig med andra företag i närområdet och samnyttja en tank, alternativt ta en dialog med dit lokala tankställe? Ta kontakt med Ecobränsle så kan de berätta mer om möjligheterna. Hemsidan med samtliga kontaktuppgifter hittar du här.

Biogas

Björn Fredriksson-Möller från E.ON Biofor berättade om biogas som fordonsbränsle. Han poängterade att biogas är vårt mest närproducerade biodrivmedel och att den baseras i mycket hög grad på svenska råvaror som dessutom är rest- och avfallsprodukter. Björn visade även biogasens miljöfördelar och att drivmedlet är billigare än bensin. Tankar du idag fordonsgas så är andelen biogas 94% och på många ställen kan man även välja att tanka 100% biogas. På Fordonsgas Sveriges hemsida hittar du en fin samanställning av biogasbilar. En karta med publika tankställen för biogas hittar du här. Och här hittar du länkar till några företag som bedriver tankställen för komprimerat fordonsgas i Skåne och Blekinge: E.ON, Kraftringen och Blekingebränsle.

WLTP – ny körcykel och fordonsskatt

Jonas Lööf från miljöfordon Sverige har varit på konferens hos Ynnor för att lära sig mer om den nya körcykeln WLTP. Den ligger till grunden för att beräkna fordonets koldioxidutsläpp och påverkar därmed fordonsskatten. Från och med första januari 2020 gäller WLTP för alla nya bilar som tas i bruk och det ser ut att bli rätt stora förändringar skattemässigt, framförallt för större dieselbilar. Samma beskattningsregler gäller för personbilar och lätta lastbilar och ingen skillnad görs mellan bilar som är godkända för HVO100 och modeller som tillverkarna inte har godkänt för HVO100.

Publicerad:

Skriv en kommentar