Kommunträff med Elbilslandet Syd

Välkommen till en heldag den 20 november full med inspiration, information och möjligheter till erfarenhetsutbyte kring hur kommuner kan arbeta med utvecklingen av laddinfrastruktur och elfordon. Dagen består av ett förmiddags- och ett eftermiddagspass.

Förmiddagen spenderas på Grand Hotel Lund. Kom och lyssna på bland andra Magnus Hennlock, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet, som kommer att prata om den nyligen publicerade studien om hur kommunens egen elbilspolicy och satsningar på laddinfrastruktur påverkar invånarnas elbilsköp. Daniel Kulin, sakkunnig inom e-mobility på Power Circle, reder ut begreppen kring effekt, kapacitet och elbilars miljöpåverkan.

Under eftermiddagen berättar Elbilslandet mer om vilket stöd som erbjuds till kommuner som är redo att anta arbetet med att ta ett strategiskt grepp om utvecklingen av laddinfrastruktur, så som planering av alla steg i arbetet, kunskapsstöd i kritiska moment, diskussionsforum etc. Det blir även information för er som är intresserade av att veta mer om vilka verktyg kommuner har att arbeta med, pågående uppdrag om trafikstrategier, etc.

Dagen är kostnadsfri och riktar sig till kommunanställda i Skåne. Antalet platser är begränsat – först till kvarn

Plats:

Förmiddag: Grand Hotel Lund, Bantorget 1
Eftermiddag: Kommunförbundet Skåne, Gasverksgatan 3a

Program

Förmiddagspass 9-12

  • Daniel Kulin, sakkunnig inom e-mobility på Power Circle, reder ut begreppen kring effekt, kapacitet och elbilars miljöpåverkan
  • Magnus Hennlock, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet, om hur kommunens egen elbilspolicy och satsningar på laddinfrastruktur påverkar invånarnas elbilsköp
  • Kaffe
  • Intressentpanel diskuterar vad kommunens intressenter, så som näringsliv och laddoperatörer, ser för möjligheter och utmaningar framöver
  • Värdefulla exempel från andra kommuner, slutsatser och lärdomar presenteras
  • Länsstyrelsen berättar om resultat från enkätundersökning och nulägesanalys
  • Elbilslandet Syds erbjudande presenteras

12-13 Förmiddagspasset avslutas med lunch på Grand Hotel Lund

Eftermiddagspass 13-ca 17 (hos Kommunförbundet Skåne)

  • Elbilslandet berättar mer om vilket stöd som erbjuds de kommuner som är mer redo att anta arbetet med att ta ett strategiskt grepp om utvecklingen av laddinfrastruktur, t.ex. planering av alla steg i arbetet, kunskapsstöd i kritiska moment, diskussionsforum etc.
  • Det blir även information för er som är intresserade av att veta mer om vilka verktyg kommuner har att arbeta med, pågående uppdrag om trafikstrategier, etc.

Välkommen att anmäla dig! Du anger i anmälan om du vill delta endast på förmiddagen eller hela dagen.

OBS det finns färre platser till eftermiddagens pass och anmälan till eftermiddagen stängs när det är fullt.

Du registrerar dig på Länsstyrelsen Skånes webbplats

Publicerad:

Skriv en kommentar