Halvtidsresultat från energideklarationerna

Inom Elbilslandet Syds nätverk för omställning till fossilfria fordonsflottor genomförs en energideklaration. Sammanställningen ger våra deltagande företag en bild av kostnader och utsläpp i den befintliga fordonsflottan och de får dessutom förslag på hur en fossilfri omställning kan nås på ett kostnadseffektivt sätt. Till och med juni 2019 har 24 företag fått energideklarationer och nedan presenteras en sammanställning av resultatet.

Ladda ner bilderna som PDF

Kommentarer kring halvtidsresultatet

Företagens nuvarande fordonsflotta

De företag som väljer att gå med i Elbilslandet Syds nätverk har en lägre andel fossiloberoende fordon (17%) i sina flottor än genomsnittet (25%). Projektet fokuserar på personbilar och lätta lastbilar och som fossiloberoende räknas fordon som går på el, gas eller etanol samt dieselbilar godkända för HVO100. Totalt är 1196 fordon med i sammanställningen, vilket utgör en knapp procent av Skåne och Blekinges totalt ca 120 000 företagsägda fordon på.

Att företagen inom Elbilslandet Syd har en lägre omställningsgrad speglas också att de är de företag som önskar stöttning. Positivt är att alla uttrycker en vilja att ställa om.

I snitt kör fordonen som finns med i energideklarationerna ca 3000 mil om året vilket motsvarar totala utsläpp på 6778 ton CO2.

Potential för omställning

I samband med energideklarationen lämnas förslag på hur företagets fordonsflotta kan ställas om till fossilfrihet på ett kostnadseffektivt sätt, med de fordon som finns tillgängliga på marknaden idag. Företrädesvis föreslås el- och gasbilar men även HVO100 och en mindre andel laddhybrider ingår i mixen.

Här framträder tydligt att det finns en besparingspotential både vad gäller CO2, minus 88%, och vad gäller kostnader, minus 6 %. Om företagen förändrar sina flottor idag minskas utsläppen till 798 ton CO2 samtidigt som kostnaderna potentiellt kan sänkas med 6,4 miljoner kronor.

Värt att notera är att vid kartläggning av körmönstren för tjänstebilarna i energideklarationerna framkom att så många som 98% kan ersättas med elbilar utan att få problem med räckvidden.

Aggregerat resultat

Företagen inom Elbilslandet Syd visar på att det finns en vilja och önskan att ställa om. Något som de delar med många även utanför projektet. Applicerar vi den potentiella utsläppsminskningen av 88% från företagen inom Elbilslandet Syd på hela Sveriges drygt 800 000 företagsägda personbilar och lätta lastbilar finns en potential att minska Sveriges totala CO2 utsläpp, inte bara från transport, med 10%.

 

Publicerad:

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.