Nyhetsbrev till företagsnätverket

Läs nyhetsbrev #2 till Elbilslandet Syds företagsnäverk för stöd i omställningen till fossilfria fordonsflottor

Hej!

Nu har det blivit dags för den andra nyhetsuppdateringen inom Elbilslandet Syd. Några av er har kanske redan hunnit gå på semester samtidigt som andra har ett par veckor kvar på jobbet.
Som i förra brevet så har vi delat upp det i omvärldsbevakning och projektnytt.
Denna gång vill vi gärna tipsa lite extra om den konferens som vi arrangerar den 9 oktober. Passa på att anmäla er redan nu! 

Trevlig sommarsemester (när det blir dags) önskar,
Projektgruppen Elbilslandet Syd

Våra kontaktuppgifter hittar ni på projektets hemsida

Omvärldsbevakning fossiloberoende fordon

Stöd till laddinfrastruktur återinförs
18 juni antogs Regeringens vårändringsbudget av Riksdagen. Det innebär bl.a. att Klimatklivet med investeringsstöd för företag att söka för laddinfrastruktur återinförs. Naturvårdsverket som är ansvarig myndighet för Klimatklivet arbetar nu med riktlinjerna för stödet.

Enligt information ska de vara klara under juni månad och en första ansökningsomgång är indikerad till augusti månad. Följ utvecklingen på http://www.naturvardsverket.se/klimatklivet

Ny miljöinformation på drivmedel på gång
Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en miljöinformation på drivmedel. Nu pågår diskussioner med branschen kring utformning. Uppdraget är att miljöinformationen ska träda ikraft 1 januari 2020 och att det då ska sitta en dekal på varje pump/drivmedel. Dekalen ska innehålla information om klimatpåverkan, andel förnybart, råvaror och ursprungsland. Läs mer: http://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/hallbara-branslen/presentationer/miljoinformation-181026.pdf

Tanka grönt
Nu finns en app som hjälper till att hitta alla publika stationer och drivmedel för båda lätta och tunga fordon. Appen är ett initiativ från Miljöfordon Sverige, TRB Sverige och GC Infra med stöd av Klimatklivet och drivs i samverkan med flera kommuner runt om i landet.

Tanka grönt har hittills samlat in all publikt tillgänglig data för Sverige och kommer att fortsätta att utvecklas efter önskade nya funktioner och användning. Ladda gärna ner appen redan nu och se hur den kan hjälpa dig/er att hitta rätt drivmedel varje gång. Sprid den gärna till era medarbetare. Tanka grönt finns gratis på AppStore och GooglePlay

Förhandsbokning av ny elbilsserie från VW
Volkswagen har lanserat sin nya elbil ID med extra lång räckvidd och ett spännande pris. Den går nu att förbeställa. Se mer på följande länk. https://www.volkswagen.se/elbilar/sv.html

Lista på HVO-godkända bilmodeller
Nu finns en uppdaterad lista på vilka tillverkare som har bilar och specifika modeller godkända för HVO100. Du hittar den på Elsbilslandet Syds webbplats.

Nytt från projektet

Välkommen på konferens!
Onsdag den 9 oktober 2019 arrangerar Elbilslandet Syd en konferens i Malmö kring hur företag kan ställa om. Vi kommer att kombinera en nätverksträff med inspirerande föreläsare och en uppdatering om hur det går för de som är med i projektet. Det första programmet kommer efter sommaren men du har redan nu möjlighet att anmäla dig till konferensen, som är kostnadsfri. Det gör du här!

Energideklarationer nu genomfört för 24 företag inom Elbilslandet Syd
Analysen är nu klar för 24 företag. 1196 fordon har studerats vilka har en total kostnad på 109,1 Mkr per år. En omställning till en 100 procent fossiloberoende fordonsflotta är möjlig och till och med att spara 5,9 procent eller 6,4 Mkr per år tillsammans. Fler energideklarationer är under genomförande eller påbörjas i augusti. Målet är att kunna redovisa resultat för samtliga 40 medverkande företags energideklarationer under 2019.

Ett gott exempel – Miljöbilsaktivitet hos Saab Kockums
För att öka kunskapen kring företagets arbete med att ställa om sin fordonsflotta till fossiloberoende anordnade Saab Kockums en miljöbilsaktivitet under två veckor i juni. Detta för att ge anställda möjlighet att både provköra och få ökad kunskap om miljöfordon i allmänhet och om företagets arbete i synnerhet. Under aktiviteten har Saab Kockums även informerat utåt om deras arbete för leverantörer och ministrar som kommit på besök. Många transporter på området under aktiviteten genomfördes med fossiloberoende fordon som lånats in från Elbilslandet Syd och samverkande bilhandlare. Erfarenheter och reflektioner av aktiviteten kommer att redovisas i en artikel som kommer efter sommaren.

Vill ni också göra en testkörningsaktivtet? Kontakta oss på Elbilslandet Syd.

Nollzon – Elbilstaxi
Ni vet väl att det finns en möjlighet att främja elbilstaxi i Skåne och Blekinge? Ni som använder taxitjänster inom företaget eller bokar åt företagets besökare och kunder kan med bara en enkel registrering får elbilstaxi proiriterad till din adress. Finns elbilstaxi etablerad i ditt område kommer det en och annars hjälper ni till att visa taxibolagen att det finns en efterfrågan. Ökad efterfrågan av elbilstaxi gör i förlängningen att taxibolagen i Skåne och Blekinge skaffar fler elbilar.

Läs mer och registrera dig redan idag på nollzon.se Det är helt kostnadsfritt och det tar bara 20 sekunder att registrera ditt företag.

Publicerad:

Skriv en kommentar